313213211Ljudi izbjegavaju vjernike

...I bili su jednodušno svi u trijemu Salomonovu. A od ostalih niko se nije smio pridružiti njima; ali ih je narod veličao.“ (Djela apostolska, 5:12-13)

Nevjernici muče i zatvarajau vjernike bez ikakva razloga

[Poslanik Isa (as):] "Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vjećima i tući vas... Stajat ćete zbog mene [zato što slušate mene da bi zaslužili Božiju milost] pred upraviteljima i kraljevima njima za svjedočanstvo... Kada vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed šta ćete reći, nego govorite šta vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti“ (Evanđelje po Marku, 13:9-12)

"Zbog imena mojega bit ćete od svih mrženi, Ali tko ustraje do kraja, spasit će se." (Evanđelje po Marku, 13:13)

[Poslanik Isa (as):]“ Prije svega toga metnut će na vas ruku i progonit će vas ,predavat će vas... u tamnice i voditi vas pred kraljeve i namjesnike zbog imena mojega... predavat će vas roditelji, braća, rođaci i prijatelji, i pobit će neke od vas. Svi će zamrziti na vas zbog imena mojega [zato što slušate mene da bi zaslužili Božiju milost]. Ali ni vlas s glave vaše neće propasti. Postojanom ustrajnošću spasit ćete dušu svoju.“ (Evanđelje po Luki, 21:5-19)

“ Ako vas grde zbog imena Kristova [zato što slušate mene da bi zaslužili Božiju milost], blagoslovljeni ste vi... Međutim, ako pati kao kršćanin, neka se ne stidi.” (1. Petrova poslanica 4:14,16)

Nevjernici pokušavaju poubijati ili protjerati vjernike

[Poslanik Isa (as):]" Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog imena mojega[zato što slušate mene da bi zaslužili Božiju milost] svi će narodi zamrziti na vas." (Evanđelje po Mateju, 24:9-10)

Lažne optužbe i ugnjetavanje vjernika

A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, namjeru, vjeru, dugotrpnost, ljubav, strpljivost, progonstva, stradanja, kakva mi se dogodiše ... kakva progonstva podnesoh, i od sviju me izbavi Gospodin!A i svi, koji pobožno hoće da žive ... trpjet će progonstvo.A zli ljudi i varalice napredovat će na gore, varajući i varajući se.“ (2 Poslanica Timoteju, 3:10-13)

Vjernici su iskušavani na Božijem putu

„Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti, Znajući, da kušanje vaše vjere gradi strpljivost. A strpljivost neka ima savršeno djelo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.“ (Jakovljeva poslanica, 1:2-4)

Vjernici se bore svojim životima i imecima na Božijem putu

[Poslanik Isa (as):] "Jest, svaki, koji ostavi kuću, brata, sestru, oca, majku, dijete i polje zbog imena mojega, primit će stostruko za to i baštinit će život vječni. Mnogi, koji su prvi, bit će posljednji, i mnogi, koji su posljednji, bit će prvi." (Evanđelje po Mateju, 19:29-30)