Šta znači da je srce uz Allaha, stalno i bilo gdje?

Šta je potrebno učiniti da bi srce bilo uz Allaha uvijek i svugdje?

0176Pojedini ljudi nikada ne primjete brojne blagoslove u kojima uživaju u toku života. Ipak, započeti dan dobrog zdravlja, moći disati i vidjeli, biti u mogućnosti uživati u mirisima i hrani i svim drugim divnim stvarima, te biti u stanju da cijenite ljubav, poštovanje i prijateljstvo veliki su blagoslovi. Pri tome, moći ocjeniti razliku između dobra i zla, ispravnog i pogrešnog ili lijepog i ružnog, još je jedan od blagoslova koje nam je podario Allah, jer ta ocjena nam omogućava da izbjegnemo pokvarena i zla šaputanja naših ovosvjetskih prohtjeva i da izaberemo dobrotu i ljepotu umjesto toga. Ono što bismo za uzvrat trebali činiti jeste da dolično poštujemo svog Gospodara, da budemo prikladno zahvalni i da nam srca uvijek budu puna ljubavi i strahopoštovanja prama Njemu.

Da bi nečije srce stalno bilo uz Allaha ne znači da se treba potpuno povući iz svih aktivnosti u životu na ovom svijetu. "Imati srce uz Allaha uvijek“ znači:

Biti uvijek svjestan veličine, moći i snage našeg Gospodara, znati da nas on vidi, čuje i nadgleda, kao i sva druga bića koja poznajemo, te da On obuhvata cijeli univerzum;
Biti svjestan da je Allah jedini sudac i jedini gospodar svima i svemu, da je dovoljno moćan da radi ono što poželi, onda kada poželi;
Znati da sve što se dešava u životu na ovom svijetu, bilo da se to čini dobrim ili lošim, je način na koji zapravo funkcioniše sudbina kojom upravlja Allah;

Osoba u čijem je srcu Allah uvijek ima čist um i savjest

Lahko je prepoznati čistoću uma nekoga čije je srce uvijek puno pomena Allaha na osnovu njegova lica i ponašanja, jer ogromna je razlika između lica nekoga ko vjeruje i zna da ga Allah uvijek vidi i onoga ko je bezobziran. Bez obzira koliko je privlačno lice nekoga ko je zaboravio Allaha, ono nikada neće reflektiratni nimalo duhovne ljepote niti imati izraz pun ljubavi, značaja, ljudskosti, pokornosti i inteligencije. Na suprot tome, prosvjetljenost, ljepota, inteligencija i plemenitost koje je Allah darovao u vidu pobožnosti i čistog uma su upečatljivi kod onog u čijem je srcu Allah uvijek. U Kur'anu Allah spominje ove osobine kod ljudi koji iskreno vjeruju i pokazuju neuprljanu pobožnost prema Njemu i otkriva kako ih je lahko prepoznati preko: “... tragova od padanja licem na tlo“ na njihovim licima:

“ Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.” (Sura al-Fath, 29)

Pri tome, kada pogledamo lica onih koji su bezobzirni prema Allahu, vidimo da ovi ljudi trpe najgore posljedice svoje bezobzitrnosti. Ovi ljudi koji ne vjeruju u našeg Gospodara, Koji ih je stvorio od ničega i podario im mnoge blagosove, izbjegavaju sve što bi ih podsjetilo na njihove obaveze prema Njemu. Pokušavaju ignorirati načn na koji su i oni i univerzum nastali od ničega, ignorišu činjenicu smrtnosti i Sudnji dan nakon toga, bezbrojne blagoslove raja i beskonačne patnje pakla jer su svjesni da ako se obazru na svoju svijest, morat će razmisliti o Allahu i okrenuti se vjeri. Znaju da ako razmisle o postojanju Allaha sjetit će se njegovih zapovjedi i zabrana i time biti onemogućeni da slijede svoje ovosvjetske prohtjeve i strasti.

Srca jedino uz pominjanje Allaha pronalaze olakšanje i mir

Istinski mir, užitak i sreća mogu osjetiti samo ljudi koji vjeruju u Allaha i njihova su srca uvijek uz Njega. Osoba nikada ne može doseći pravi užitak i sreću ako je bezobzirna prema Allahu. Nasuprot raširenom mišljenju, sva zadovoljstva isčezavaju ako osoba ne vjeruje jer ljudi ne mogu živjeti moralno na mjestima gdje se ignoriše činjenica da nam je Allah bliži od naše vratne vene i gdje nema straha od Njegove kazne. Nedostatak Bogobojaznosti donosi zanemarivanje svih ograničenja i bezzakonje, a time se degeneriše društvo. Svako se ponaša kako želi. Na primjer, voditi računa o svojoj časti i čestitosti, ne tratiti Allahove blagoslove, misliti najbolje o ljudima u okruženju (ne tražiti skrivene mane), ne hvalisati se, ne ogovarati druge, obraćati se ljudima s ljubavlju i poštovanjem a ne s ciljem saznanja šta od njih možemo izvući, pokazivati moralne osobine koje Allah odobrava i biti nježan, ljubazan i pristojan, sve su to važni primjeri morala. Međutim, neko ko poriče činjenicu da ga Allah obuhvata i okružuje (Allah je sigurno iznad toga) držat će se što dalje od ovih moralnih osobina i završiti živeći izgrednički život.

Zato je jedna od najgorih grešaka koje ljudi prave mišljenje da mogu izbjeći odgovornost prama Allahu i izgraditi miran život, ne razmišljajući, te dižući zidove oko svojih savjesti. Ali činjenica je da bez obzira koliko je neko nezainteresiran ili načisto odbija da razmisli, postojanje Allaha je ipak apsolutna stvarnost. Allah je tu i kada se zabavljamo, gledamo TV, čitamo novine, jedemo, razgovaramo, hodamo ulicom, spavamo, idemo u školu ili bilo gdje drugo. On nam je bliži od naše vratne vene. U svemu što pogledamo pronalazimo Allahov odraz. On stvara i održava sve događaje. Neko ko razmišlaj u ovom stilu može cijeniti pravu prirodu života na ovom svijetu i apsolutno postojanje Allaha, nazreti koncept raja i pakla i biti precizan u pogledu svojih vjerskih obaveza. Za razliku od većine drugih ljudi, on zna da mora biti onakav rob kakvog Allah odobrava, te tako počinje da živi u skladu sa religijskim moralnim vrijednostima koje Allah otkriva u Kur'anu i koje utjelovljava preko svojih poslanika i pravih vjernika. Kao rezultat toga mnogo će više uživati u ljepotama i balgoslovima nego drugi ljudi, a Alah će mu podariti lijep život na ovom i na onom svijetu. Ovo je u Kur'anu opisano na slijedeći način: “One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.” (Sura al-Baqara, 277)

Najbolji način okretanja našem Gospodaru je započinjući svaki posao sa Bismillah (u ime Allaha). Započinajti svaki posao prizivajući Allahovo ime uspostavalja pomoć u smislu ostavljanja zdravijeg utiska na srce a također i približava nas Allahu, jer neko ko započinje posao prizivajući Allahovo ime zna da se sve dešava po Njegovom kontrolom i da će biti uspješan ako Allah tako bude htio. Bez sumnje ovo vodi do velike bliskosti Allaha i njegova roba. Takva je osoba shvatila svoje slabosti i činjenicu da nema kontrolu ni nad čim bez Allahova dopusta, tako da se potpuno pokorava Svemogućem Allahu. Ovakva pozicija vjernika je opisana u Kur'anu na slijedeći način: “ Reci: "Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš." I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju! ” (Sura at-Tawba, 51)

Iskrena, duboka i neprekidna veza koja se uspostavlja sa Svemogućim Allahomh svakog momenta pojačava ubjeđenje vjernika, posvećenost i pokornost Allahu te ljubav i poštovanje prema Njemu. Razultira time da vjernik izbjegava ponašanje kakvim Allah nije zadovoljan, ograničava prekomjerne ovosvjetske prohtjeve i zlo koje nema granice, te konstantno ga ohrabruje da se ponaša onako kako misli da se Allahu sviđa. Ova bliskost stvara veliki duhovni užitak kod vjernika približavajući ga Allahovom zadovoljstvu, milosti i raju. Čini vjernika obazrivim kada je u pitanju održavanje veze s Allahom i čini ga brižnim i pažljivim u traženju Allahova odobrenja.

Priznati islamski učenjak Imam Al-Gazali opisuje svoju vezu sa Allahom: "On [Allah] ne može biti shvaćen u kontekstu količine; On ne stane u kontinente, On nije vezan smjerovima niti je ograničen Zemljom ni nebom. On se nalazi na Zemlji u smislu u kojem On odredi. On ni ne dodiruje Zemlju niti je tu Njegovo prebivalište, ni boravište, niti je On uključen u nju, niti se kreće prema njoj, On je iznad svega toga. Zemlja Njega ne može nostit ali On nosi Zemlju i meleke koji je Njegovom moći drže, a to im je omogućeno kroz manifestaciju njegova imena „Onaj koji kažnjava“. Na isti način kao što Njegovo prisustvo na Zemlji i nebu ne znači da je On daleko od samog tla, isto tako ne zahtjeva ni blizinu Zemlji i nebu. Nasuprot, kao što je On daleko od podzemlja, tako je udaljen i od Zemlje i neba. Pri tome, On je bliži svome robu nego nejgova vratna vena. Zaista, u Kur'anu Allah kaže: “Allah, On nad svim bdi ” (Sura al-Saba’, 47)." (IHYA-U ULUMUDDİN, Vol. 1 str. 201, Hacetü’l İslam, Imam Gazali)

 

Ono što trebamo činiti da bi bili uz Allaha u svakom momentu

0184Uzeti Allaha, Svemogućeg, kao svog prijatelja i mentora : Naš Gospodar iskušava svoje robove stvarajući događaje koji djeluju kao poteškoće, tokom kojih se oni suočavaju s nevoljama, doživljavaju užitke i sreću. Predani muslimani traže pomoć samo od Allaha u takvim okolnostima i pouzdaju se jedino u Njega. Oni ne polažu nadu u prirodne okolnosti, posrednike niti druge ljude. Oni ne smatraju da Allahova stvorenja imaju ikakvu moć, volju niti dejstva neovisno od Njega. Tražiti utočiste od Svemogućeg Allaha, koji nas stvara i koji je svjestan čak i onoga što krijemo od sviju, posljedica je i znak bliskosti sa Allahom;
Klanjati (moliti se) : Molitva je veoma bitno sredstvo kojim se neko ko je krajnje nemoćan u očima Svemogućeg Allaha može okreniti Njemu, priznati Mu svoje grijehe, tražiti pomoć samo od Njega, osjetiti Njegovo postojanje i moć te biti svjestan toga svakog momenta svog života;
Obratiti se Allahu pri svakom poslu : Najveći znak vjere je kada je neko svjestan da svi blagoslovi pripadaju samo Allahu i kad to pokazuje čistim srcem i jezikom. To je također jedan od najiskrenijih načina za uspostavljanje čvrste veze sa Allahom i "robovanja samo Njemu;“
Uvijek biti zahvalan : Ispitujući dokaze stvaranja, vjernik razmišlja o tome kakav je Svemogući Allah, koji nam je podario takve blagosove kao što su Zemljina atmosfera koja nas štiti od opasnosti iz svemira, kako nas Zemljina kora štiti od ključale magme ispod površine, kako je stvorena voda za piće, voće na Zemlji, stvaranje noći i dana, život, zdravlje, savjest, pet čula, zrak koji udišemo i bezbroj drugih primjera koje vidimo u svakom momentu. Zahvaljujući za ove blagoslove vjernik se još jednom okreće jedino Allahu.