ako je Hazreti Aiša (ra) još bila veoma mlada kada je naš voljeni poslanik (savs) umro, bila je jedna od onih koja je najbolje poznavala, razumijela i bila posvećena Kur'anu Časnom i sunnetu našeg poslanika (savs). Hazreti Aiša (ra) je počela učiti Kur'an od rane dobi i s velikim je oduševljenjem iskoristila podučavanje našeg poslanika (savs).

Iako je Hazreti Aiša (ra) još bila veoma mlada kada je naš voljeni poslanik (savs) umro, bila je jedna od onih koja je najbolje poznavala, razumijela i bila posvećena Kur'anu Časnom i sunnetu našeg poslanika (savs). Hazreti Aiša (ra) je počela učiti Kur'an od rane dobi i s velikim je oduševljenjem iskoristila podučavanje našeg poslanika (savs). Istaknuti ljudi u društvu i u doba ashaba poslanika (savs) i u doba onih s kojima su oni razgovarali i podučavali ih, tražili su Hazreti Aišin (ra) savjet u mnogo čemu. Mnogi su se pravnici savjetovali sa našom majkom hazreti Aišom (ra) kako bi profitirali od njenog pravničkog znanja. Hazreti Aiša (ra) se odlično koristitila Arapskim jezikom, a zbog svog jasnog i razumljivog izražavanja, te njoj dostojnog načina na koji je držala govore, imala je ogroman utjecaj na svoje sagovornike.

Osim što je bila supruga našeg poslanika (savs) Hazreti Aiša je bila i njegova vrijedna učenica i poklanjala je mnogo pažnje podučavanju. Ispravlajla je greške mnogih učenjaka na polju vjerske pravne prakse i davala savršena tumačenja brojnih hadisa. Hazreti Omer (ra) je uvijek tražio mišljenje hazreti Aiše (ra) u vezi prava žena. Ovo poučavanje naše majke hazreti Aiše (ra) je u referentnim islamskim izvorima objašnjeno na slijededeći način:

Abu Musa al-Ash'ari kaže: "Kada nam je bilo teško razumijeti hadis Resulullaha (savs) pitali bismo hazreti Aišu (ra) šta znači i uvijek bi nam dala odgovor." (www.beyan.com.tr)

Hazreti Urve kaže za hazreti Aišu (ra): "Nikada nisam vidjela učeniju ženu od hazreti Aiše (ra) na polju vjerskog prava, medicine i poezije."

Ata bin Abî Rebâh je rekao: "Hazreti Aiša (ra) je bila od onih članova Ummeta najboljeg znanja o vjerskim zakonima i najpouzdanijeg mišljenja.”

Zbog svog izvanrednog pamćenja i pomne pažnje posvećene svakom potezu koji je pravio naš poslanik (savs) infrmacije koje je prenijela naša majka hazreti Aiša (ra) su od iznimne vrijednosti. Hazreti Aiša (ra) je među savremenicima poslanika koji su prenijeli najviše hadisa, prenijela je ukupno 2.210 hadisa našeg poslanika (savs).

R0373

Doprinos hazreti Aiše širenju islama

Nakon smrti našeg poslanika Muhammeda (savs) kuća naše majke hazreti Aiše (ra) u Medini postala je centar za učenje gdje su mnogi ljudi, kako istaknuti, tako i obični, dolazili da ju slušaju. Tako je imala priliku da širi i prenosi islamske moralne vrijednosti na najefektivniji način. Hazreti Aišini (ra) mudri govori i njena duboka ljubav i posvećenost Gospodaru i poslaniku (savs) bili su instrument njenog značajnog utjecaja na ljude kojima se obraćala. Naša majka hazreti Aiša bila je veoma zainteresirana za obrazovanje žena a i sama se obrazovala još od vremena kada je poslanik (savs) bio živ. Time je ona lično, a i učenici koje je podučavala, postali uzorima kako žene treba aktivno da učestvuju u obrazovanju. Naša majka hazreti Aiša (ra) umrla je u utorak, 17. Ramazana 676. godine.

Hadisi koje je prenijela naša majka hazreti Aiša (ra)

"Allahov poslanik (savs) je davao prednost željama drugih nad svojima." (Muhammed Yusuf Kandehlevi, Islamski život poslanika Muhammeda i njegovih ljudi, Vol. 1, Sentez Press, Essential Works Series: 2/1, str. 297 (Targib, V/148; Bayhaqi od hazreti Aiše(ra))

"On svoje riječi nije izgovarao brzo, jernu iza druge: njegove su riječi bile malobroje ali sadržajne." (al-Fawaid, Hujjat al-Islam, Imam Gazali, Ihya' Ulum al-Din, Vol. 2, Trans. Dr. Sittki Gulle, Huzur Press, Istanbul 1998, str. 800)

"Riječi Blagoslovljenoga su bile pažljivo odabrane. Razumio ih je svako ko ih je čuo." (G. Ahmed Ziyauddin, Ramuz al-Ahadith, Vol. 2, Gonca Press, Istanbul, 1997, 521/4)

"Kada bi Resulullah (savs) vidio nešto što bi mu se dopalo, rekao bi: "Neka je hvala Allahu jer čiste stvari nastaju jedino iz Njegovih blagoslova."

("Šest knjiga/7095)

"Bio je najnježniji, najvelikodužniji i najraspoloženiji prema ženama." (G.Ahmed Ziyauddin, Ramuz al-Ahadith, Vol. 2, Gonca Press, Istanbul, 1997, 531/7)