mehdiJevrejski izvori kažu da će se Mahdi (savs) pojaviti u Istanbulu. Judejski podaci stari preko 3000 godina.

“Baš kao i Musa/Mojsije, nakon što se otkrio svojoj braći u Egiptu i najavio im da je oslobođenje blizu,” nakon što je obznanio svoje prisustvo i rekao da je prevlast islama neizbježna “bio je prisiljen da se skriva određeno vrijeme…”

Mahdi (savs) će se skrivati. Njegov period skrivanja je opisan. “…tako će i Mesija biti prisiljen da se skriva nakon što se inicijalno predstavi.”

Skrivat će se, tako kaže i naš poslanik (savs),”Mahdi (savs) će se skrivati.”

Isto je, vidite li?

(Brojevi Rabbah, II drugo poglavlje; Pjesma o pjesmama Rabbah, (2:9); Pesikta Rabbathi, poglavlje 36).

Pjesma o pjesmama 2/9. “Baš kao što je i Musa/Mojsije odgojen u faraonovoj kući u Egiptu,” Dogodit će se u Istanbulu. Tamo gdje su darvinisti i materijalisti.

Kaže da će se dogoditi u Istanbulu. “Oba su se pojavli i onda su se morali sakriti.”

“Veoma će podsjećati na poslanika Musaa/Mojsija (savs).” Prema hadisima, naš poslanik (savs) kaže da će po tom pitanju veoma podsjećati na poslanika Musaa/Mojsija (savs).

“Ostat će tako skriven kao poslanik Musa/Mojsije (savs),” kaže se u hadisima.

Pogledajte, knjiga stara 3000 kaže da će Mahdi (savs) biti skriven, inšaAllah. “zasigurno, svijetlost Mesije, koja će čudesno obasjati svijet, neće baš biti tako vidljiva onda kada se pojavi, potpuno iznenadno;”

Kaže da se Mahdi (savs) neće pojaviti od jedanput. “postajat će uočljiviji postepeno i u fazama…”

Pojavljivat će se postepeno, keže se. “prenosi se od rabina Hiyya i rabina Simeondolinu Arbela rano u jutro i vidjeli zoru kako se rađa na horizontu. Povodom toga rabin Hiyya je rekao: Ovakvo je i Izraelsko iskupljenje [preko Kralja Mesije]; na početku će biti jedva vidljivo, onda će zasjati nešto jače, a tek kasnije će biti evidentno u svoj svojoj veličanstvenosti.”

Šta kaže Bediüzzaman? “čak iako bude lažna zora, istinska zora će se pojaviti za 30 do 40 godina.”

Sunce će se pojaviti, kaže. O čemu ovdje govori? Prvo će biti lažna zora. Prve zrake Sunca će biti vidljive, a onda će doći istinska zora, Sunce.

Tora govori ono što je i Bediüzzaman rekao 3000 godina kasnije. Isto. “Baš kao što jei Musa/Mojsije odgojen u faraonovoj kući u Egiptu, tako će i Mesija u Rimu. Oba su se pojavila i onda morala skrivati. Jednako kako je Musa/Mojsije (savs) bio odgojen u faraonovoj kući, među neprijateljima svog vlastitog naroda, Mesija (savs) će odrasti u gradu Rimu, tj. u Istanbulu.”

Drugim riječima, negdje gdje ljudi žive prema darvinizmu i materijalizmu. On će se suprotstaviti darvinističkom i materijalističkom vjerovanju.

Istanbul je mjesto svetih ličnosti, ali također i jednog od antikrista. Tora bilježi ovu činjenicu. Pogledajte, blagoslovljena osoba kao što je Mahdi (savs) je tu, ali tu su i ljudi poput šejtana, pobornici antikrista. “Ben Levi sreće poslanika Ilijasa (savs) i pita: “Gdje mogu pronaći Mošea, Mahdija (savs)? I Ilijas (savs) odgovara: “Idi na kapiju Rima, Istanbula.” Maša’Allah, Topkapi. Istanbul ima brojne kapije. “Tamo ćeš ga pronaći.” Pronaći ćeš ga u Istanbulu, kaže.

Prije koliko godina? – Prije tri hiljade godina.