Magnitude-8 9-Strong-Eart-007Magnitude-8 9-Strong-Eart-007

Posljednji čas [posljednji dan] neće doći dok… zemljotresi ne postanu veoma česti. (Sahih Bukhari)

10 METARA VISOK CUNAMI JE PRATIO ZEMLJOTRES

Zemljotres jačine 8.9 stepeni koji je pogodio Japan imao je epicentar 4 kilometra pod površinom zemlje. Desetine gradova na 2.100 km dugoj obali su osjetili posljedice ovog zemljotresa. Vjeruje se da je više od 1000 ljudi poginulo u samom zemljotresu ali o zbog ogromnih valova cunamija koji ga je pratio.

Bit će zemljotresa u mom ummetu. Deset hiljada, dvadeset hiljada, trideset hiljada ljudi će umrijeti… (Ibn ‘Asakir, Gelecegin Tarihi 1 (Historija budućnosti 1), Orhan Baytan, Mevsim Publishings, str. 81)

Kuće su potopili i po nekoliko metara visoki valovi koji su prodrli 10 km u unutrašnjost kopna, a bilo je i brodova koji su naneseni na zasijana polja, dok su mnogi tankeri, avioni i automobili potpuno uništeni.

Procjenjuje se da je vodom potopljeno najmanje 1.4 miliona kuća u ovoj državi.

Znaci Sudnjeg dana će slijediti jedan drugog. Kao perle nanizane jedana iza druge. (Ahmed Diya ad-Din al-Kamushkhanawi, Ramuz al-Ahadith, 277/6; Al Jami As Sagir, 3/167)

8 9-earthquake-rocks-japan-4Po prvi put u historiji svijeta jačina zemljotresa se konstantno povećava, a njihova je pojava sve učestalija, što su predznaci pojavljivanja hazreti Mahdija (savs).

Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana.

Sura Az-Zalzalah (Zemljotres)

“Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati.” (Sura Az-Zalzalah, 1-4)