coronaAurore se obično mogu vidjeti u regijama u blizini Zemljinih magnetnih polova.

U biti uzrokovane su erupcijama na Suncu. Naelektrisane čestice, koje do Zemlje nose solarni vjetrovi, Zemljina magnetna polja usmjeravaju prema regijama visokoe geografske širine gdje stanuje veoma malo ljudi. Joniziraju se pri sudaru sa atomima oksigena i nitrogena u atmosferi, što uzrokuje emisiju svjetlosti.

Roza, crvena, a posebno zelena svjetlost očaravaju one koji ih posmatraju. Ove šarene zrake koje osvjetljavaju naš svijet u tami i još toliko toga lijepog su manifestacije Allahove umjetnosti, Savršenog Stvoritelja.

Tražim Allahovu zaštitu od prokletog Šejtana

“Bojenje Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem? A mi smo Njegovi obožavatelji.” (Sura al-, 138 Baqara, prevod Mustafa Mlivo)