U “Al-Ghaybah al-Numani-ju”: Ibn Ukda prenosi od Abdullaha ibn Sinana, a on od Muhammeda ibn Mufaddala, Sa’dan ibn Ishaka, Ahmed ibn Huseina, Muhammeda al-Qatvanija i Hasana ibn Mahbuba:
Čuo sam Abu Abdullaha [Ja’far Sadik (as)] da kaže:
“Mosaove [as] stvari su bile grana jednog drveta iz Dženneta koju mu je Džibril [as] pželio da ode u grad Medjen. Te stvari su u Tiberijadskom jezeru zajedno sa tabutom posalnika Adema [as]. One ne stare niti će se promijeniti dok se Kijam [Hazreti Mahdi (as)] ne pojavi i ne izvuče ih.”
Majlisi, Bihar al-Anwar, Beirut, 1404, tom 52, str. 351.
MUSAOVE A.S. STVARI I SAKINA (SMIRAJ) SE NALAZE U MUSAOVOJ A.S. ARCI
SAKINA (SMIRAJ) JE NADAHNUĆE OD ALLAHA KOJE MOŽE GOVORITI
Muhammed ibn Hasan ibn Ahmad ibn Walid (ra) prenosi od Yunusa ibn Abdurrahmana, a preko Muhammeda ibn Hasana as-Saffara, Ibrahima ibn Hašima and Ismaila ibn Merrara:1052343v011aqjeiz
Pitao sam Abu’l Hasana [as]:
“Kakva je stvar bila “Musaova a.s. arka” i koje su bile njene dimenzije?”
“3 x 2 JardEe” odgovorio je.
“Šta je unutra?” rekao sam.
“ Musaove a.s. stvari i sakina” kaza.
“Šta je sakina?” Pitao sam.
“To je Allahovo nadahnuće koje govori. Kada god bi se desilo da se počnu raspravljati oko bilo čega, on bi im se obratio i objasnio bi i mono što žele znati“ rekao je.
Šeih al-Saduk, Maan al-Akhbar, Qum, 1361, str. 284-285
SAKINA JE SLATKI POVJETARAC IZ DŽENNETA
Moj otac (ra) prenosi od Abu Hammama Ismaila ibn Hammama preko Sa’d ibn Abdullaha i Ahmada ibn Muhammada ibn Isaa:
Imam Riza [as] pitao je nekog, “Šta misliš šta je Sakina?” Oni oko njega nisu znali pa su pitali njega šta je to.
Odgovorio je:
“Te slatki povjetarac iz Dženeta. Dolazi u obliku ljudskog bića i prati poslanike. Poslan je Ibrahimu a.s. kada je gradio Kaabu i pokazao mu šta da radi pa je on u skladu s time postavio temelje.”
Šeikh al-Saduk, Maan al-Akhbar, Qum, 1361, str. 285