R0110Hazreti Aiša (ra) je bila supruga našeg voljenog poslanika Muhammeda (savs) i kćerka Hazreti Ebu Bekra (ra), prvog halife islama. Kao supruga poslanika (savs), hazreti Aiša (ra) poznata je kao "ummul-muminun," što znači “majka vjernika,” a kao kćerka Hazreti Ebu Bekra (ra), imala je nadimak "as-Siddiqa," što znači “ona koja je predana.” Rođena je sa savršenim osobinama, kakve su inteligencija, snažna vjera, mudar govor i istinsko razumijevanje Kur’ana i poslanika (savs), koje joj je podario Allah, te je time bila uzor svim muslimanskim vjernicima.

ADNAN OKTAR: Naša majka hazreti Aiša (ra) je bila jako lijepa i veoma inteligentna. Bila je izrazito hrabra, baš kao i naša majka Hazreti Hafsa ( ra). One su bile izvanredne osobe. Mnogo hadisa i ostalih informacija nam je preneseno preko njih. One su potpuno razumijele islam. Naš poslanik (savs) ih je volio, i one su voljele našeg poslanika (savs). Obje predstavljaju manifestaciju Allaha. Neka im Allah podari svoju milost. Maša’Allah. (Intervju Adnana Oktara uživo na HarunYahya.TV (11. August 2010))

 

Karakter hazreti Aiše (ra)

Hazreti Aišu (ra) je obrazovao njen otac još od ranog djetinjstva, hazreti Ebu Bekr (ra), prvi halifa islama. Njen brak s našim poslanikom (savs) ju je doveo do daljnjeg moralnog i intelektualnog razvoja, zrelosti i dubokoumnosti. Naša majka hazreti Aiša (ra) je postala muslimanka veoma rano, te je svojom skromnošću, odlučnošću, darežljivošću, karakterom lišenim arogancije i odbijanjem da loše govori o bilo kome postala izuzetno mudar uzor svim muslimanima. Zbog svoje iskrene vjere i čistote, bila je u stanju da se ponaša u skladu s Allahovim zadovoljstvom, onim istinskim.

Hadisi koji se odnose na našu majku hazreti Aišu (ra)

Neki od hadisa koji se odnose na našu majku hazreti Aišu (ra), a zapisani su u “Ramuz al-Ahadith“ i glase ovako :

"O Aiša, Allah je Onaj koji daruje blagoslovima svoje robove. On voli blagost u ponašanju u svim prilikama."

" O Aiša, nježnost i strpljenje uljepšavaju i krase sve u čijoj se blizini nađu, a umanjuju ljepotu onome kome/čemu su uskraćeni."

" O Aiša, tračanje je pričanje o mahanama muslimana kada on nije prisutan. Ali ako mahana o kojoj se priča nije prisutna kod njega, onda si oklevetala našeg brata muslimana. A kleveta je gora od tračanja."

ADNAN OKTAR: Bezgriješnost, čistota i blagoslovljena narav naše majke hazreti Aiše (ra) su pohvaljene u Kur’anu. I to je sve. Ne govorite mi više ništa poslije toga. Inače, odbijam da slušam i grubo ću vam odgovoriti. Dozvolite da vam objasnim. Moj kriterij je Kur’an. S obzirom da je ona pohvaljena u Kur’anu, to je kraj svega. Ne zanima me šta je ta osoba čula od nekud ili od nekog. Svako može da kaže šta god poželi, inša’Allah. Ako je ona pohvaljena u Kur’anu, to je to onda. Zašto bih vjerovao ikome drugom? Pogledajte, Svemogući Allah kaže: “Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: "Ovo je očita potvora!".” Ovo je potpuno potvrđivanje savršene prirode naše majke hazreti Aiše (ra). Pokazuje da je njen cijeli život bio bezgriješan i svaka izjava protiv nje može se jedino smatrati neistinom. Sve te izjave se mogu smatrati lažnim. Dozvolite mi da izričito istaknem i slijedeće: i ostale naše blagoslovljene majke, naše majke koje su prenosile hadise, sve su one blagoslovljene osobe… (12. Septembar 2010 Kanal Avrupa)

Naša majka hazreti Aiša (ra) kaže…

Mladi ljudi iz vremana predanih muslimana koji su razgovarali s poslanikom Muhammedom (as) i ashabima, te učili od njih, dolazili su našoj majci hazreti Aiši (ra) i pitali je o karakteru Resulullaha (savs). Ona je rekla: "Bio je onakvog karaktera kakav je opisan u Kur’anu. Odobravao je ono što je prema Kur’anu dozvoljeno. A zabranjivao je i izvjegavao ono što Kur’an zabranjuje.” "Kada bi Resulullah (savs) morao birati između dvije stvari, izabrao bi onu lakšu, ako ona nije predstavljala grijeh. Ali ako je predstavljala grijeh, on bi ju izbjegavao više od bilo koga drugog. Resulullah (savs) nikada nije tragao za osvetom iz svoje lične želje."