Kovčeg donesen u Jerusalem (2 Samuel, poglavlje 6:5-23)

· David i svi Izraelci igrali su puni revnosti pred Gospodom, i pjevale se pjesme uz pratnju svakakvih instrumenata napravljenih od jelova drveta, i citara, harfa, bubnjeva, zvončića i cimbala.

· Sam je David pun revnosti igrao pred Gospodom. Pritom je bio David ogrnut samo oplećkom lanenim. Tako David sa svim Izraelcima uznese kovčeg Gospodnjikličući i trubeći u trube. Kad je kovčeg Gospodnji ulazio u grad Davidov, gledala je Mikala, kći Saulova, kroz prozor i vidjela kralja Davida gdje skače i igra pred Gospodom. I prezre ga u srcu svojem.

· …On dade razdijeliti među sav narod, svemu mnoštvu Izraelaca, ljudima i ženama, svakome pojedincu po jedan kruh, komad mesa i kolač od grožđa. Tada ode sav narod kući. Kad se vrati David, da pozdravi svoju obitelj, dođe Davidu u susret Mikala, kći Saulova, i reče: "Kako se je danas časno ponio kralj Izraelov, kad se je otkrio pred sluškinjama sluga svojih, kao što čine nitkovi!"

· A David reče Mikali: "Pred Gospodom, koji me je izabrao nad ocem tvojim i cijelom kućom njegovom i odredio me za kneza nad narodom Gospodnjim, nad Izraelom, jest, pred Gospodom hoću igrati, Pa makar se ja morao još više poniziti i još manji biti u očima svojim…”

* Mikala, kći Saulova, je bila jedna od supruga poslanika Davida/Davuda (savs)