26262 407054648267 40203553267 5056432 5793750 nOno što muslimani moraju uraditi jeste da se baziraju na to da u toplom i miroljubivom duhu Kur’ana postave sebi za cilj stvaranje ozračja jedinstva i bezbjednosti prihvatajući sve muslimane, ali i kršćane i jevreje. Novosti o dolasku hazreti Mahdija (savs) moraju prioritetno biti predstavljene medijima na konferencijama koje sazivaju države poput Irana i Sirije. Ljudima se također u svakoj prilici mora reći da muslimani nisu protiv USA, Rusije, NATO-a niti Šangajskog pakta, da oni jedino žele mir, te da žele spriječiti krvoproliće, teror i anarhiju.


Cijeli islamski svijet na konferencijama mora biti pozvan da se ujedini, i činjenica da je cilj “Turska islamska zajdednica” treba da se posebno naglasi. Ako se obznani da islamski svijet podržava EU, USA i Rusiju, kao i da će biti privržen i kršćanima i jevrejima, to će onda oduševiti zapadnjačke države i donijeti im olakšanje.
Sve islamske zemlje treba da se mole za dolazak hazreti Mahdija (savs), da obavijeste i druge o njegovu dolasku i da hitno počnu da promoviraju Mahdijev sistem u javnosti. Ako se ovaj koncept bude iznosio uživo na press konferencijama, dovest će do promjene mišljenja ljudi u islamskom svijetu. Allahovom voljom, ovaj će koncept onda biti instrument okončanja nasilničkog ponašanja radikalnih organizacija koje je usmjereno i protiv muslimana i protiv sljedbenika Knjige.


Konstantno se mora isticati činjenica da komunističke države u državama i različite radikalne organizacije posebno teže ka podjeli muslimana i ka ulijevanju osjećaja neprijateljstva prema kršćanima i jevrejima. Ove organizacije o kojima ovdje govorimo već godinama rade na podjeli muslimana i islamskih zemalja.
Jedini način da se osujete ovi planovi, da se eliminiše utjecaj ovih grupa, te da muslimani žive u miru i jedinstvu, jeste da se uspostavi islamska zajednica pod turskim vodstvom. Umjesto protesta na ulicama i vještačkih mjera koje se trenutno poduzimaju, od esencijalne je važnosti da se inzistira na osnivanju Tursko-islamske zajednice. Dakle, Mahdijev sistem se uvijek treba držati u fokusu javnosti.

Moramo se iznimno zalagati za osnivanje Tursko-islamske zajednice pod vodstvom hazreti Mahdija (savs) ako želimo ostvariti koncept jedinstva i zajedništva u Periodu sreće. Jedini način da cijeli islamski svijet bude slobodan i da živi u miru, ljubavi i sreći, ali i da kršćani i jevreji također žive u ozračju mira, spokoja i sigurnosti, u duhu međusobnog prijateljstva jeste da se svi ujedinimo pod vodstvom hazreti Mahdija (savs), kao što je i Resulullah (savs) rekao da će se dogoditi.