f 30-namaz secde1Namaz je veoma važan, s obzirom da je to vidljiv izraz da je neko musliman. Međutim, u Kur’anu se ne odobrava molitva koja se obavlja neiskreno.

“A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju.” (Sura al-Maun, 107:4-6)

To znači da ono što naše svakodnevne namaze čini iskrenima nisu puki pokreti, npr. stajanje, ruku (pregibanje), sedžda i td., već ono što se time želi postići i način na koji se o tome razmišlja. Neki ljudi klanjaju tek da bi pokazali drugima da su “muslimani,” ali umjesto da se približavaju Allahu, oni tako čine ogroman prestup.

Ono što našim namazima daje iskrenost jeste naša svijest da se upravo klanjamo Allahu samo da bi smo Mu iskazali svoju odanost. Zato Allah naređuje vjernicima: “… i pred Allahom skrušeno stojte.” (Sura al-Baqara, 2:238)

Drugi ajet opisuje ovako vjernike: " oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju.” (Sura al-Mu’minun, 23:2)

Poniznost u ovom ajetu znači osjetiti strah praćen dubokim poštovanjem, odnosno srce napuniti strahopoštovanjem. Takav namaz povećava vjeru i približava Allahu. Takav namaz ojačava čovjeka.

U još jednom ajetu iskren namaz je opisan na slijedeći način:

“Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.”(Sura al-Ankabut, 29:45)